Bij ASVZ, zorgorganisatie gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek, maken we al een aantal jaren gebruik van de e-learning modules van Noordhoff Professional. Hoewel deze cursussen onze medewerkers goed bij de hand namen, sloot het niet aan bij de verschillende leerstijlen van de medewerker. Het doorlopen van een hele module is in de praktijk vaak niet haalbaar, omdat daar geen tijd voor is en sommige onderdelen van de module zijn voor bepaalde medewerkers niet relevant. Het is heel vervelend om dan tegen medewerkers te moeten zeggen: “Sorry, maar je moet dit toch doorlopen.” Als opleider wil je graag aansluiten bij de leerstijl van medewerkers en je wilt de content afstemmen op wat de praktijk van hen vraagt. Daarnaast moet de content natuurlijk kwalitatief goed zijn.

ZorgPad stimuleert zorgprofessional

Toen we hoorden wat het nieuwe ZorgPad Professional inhoudt, was onze interesse dan ook snel gewekt. Met ZorgPad kunnen we onze medewerkers meer zelf de regie geven in het leren. Ze kunnen door middel van toetsen vooraf onderzoeken welke kennis en vaardigheden ze voldoende onder de knie hebben en waar nog aandacht aan besteed moet worden. Vervolgens kunnen ze zelf leerinterventies kiezen die aansluiten op hun eigen behoeften en leerstijl. Deze eigen regie geeft de medewerker minder het gevoel van ‘moeten’ en stimuleert hen. Het enige verplichte onderdeel is de eindtoets. Hierdoor blijft de kwaliteit aantoonbaar en gewaarborgd.

Met ZorgPad Professional kunnen we de medewerker veel meer zelf de regie geven in het leren.”

Omdat medewerkers meer eigen keuzes kunnen maken in hun leerproces zorgt ZorgPad Professional voor een minder geforceerd leerproces. En dat is als opleider natuurlijk wat je nastreeft: dat leren zo prettig mogelijk is, terwijl de kwaliteit ook gewaarborgd blijft. Zeker als het gaat over voorbehouden handelingen moet je wel kunnen aantonen dat medewerkers echt kwaliteit hebben. En doordat we straks ook zelf leerpaden kunnen aanpassen (leerobjecten toevoegen, verwijderen en verplichten), kunnen we ZorgPad Professional nog meer laten aansluiten op onze eigen visie op leren en op onze praktijk.

Variatie leervormen

Ik heb een hele positieve indruk van ZorgPad Professional: de verfriste vormgeving, alles binnen een omgeving, de variatie in didactische werkvormen en de instaptoets die een beeld geeft over wat de medewerker nog te leren heeft. En met de arrangeertool die straks beschikbaar is, ben ik ervan overtuigd dat ZorgPad een welkome en eigentijdse upgrade is van e-learning.

Erika Berghout praktijkverhaal ZorgPad Professional

Erica Berghout

Opleidingsfunctionaris
ASVZ