Herbert Habets, verplegingswetenschapper en docent, heeft veel expertise over de ouderenzorg. Omdat hij het belangrijk vindt dat onderwijsmateriaal goed aansluit bij datgene wat er in de praktijk gevraagd wordt, heeft hij als reviewer meegewerkt aan het leerpad Dementie van ZorgPad Professional. ‘Ik heb vooral gelet op het betrekken van de familie en de ontmedicalisering van dementie.’

Ouderengeneeskunde is een boeiend vak, vindt Herbert Habets. Het gaat iedere keer weer om een uitdagende puzzel die je compleet moet zien te maken. ‘De problematiek van ouderen is een optelsom van fysieke kwalen, persoonlijkheidskenmerken en achtergrond’ licht hij toe. ‘Als voorbeeld noemt hij een mevrouw in een verpleeghuis die ’s avonds maar niet naar bed wilde. ‘Toen het personeel zich verdiepte in haar achtergrond bleek dat ze vroeger een café had gehad en gewend was om iedere avond om half vier naar bed te gaan. Zo blijkt dat kennis van de achtergrond en de levensloop van mensen kan bijdragen aan het vinden van oplossingen.’

Familie en waardevolle activiteiten

Herbert werkt als verplegingswetenschapper ouderengeneeskunde in het Zuyderland Medisch Centrum. Ook is hij docent op de Hogeschool Zuyd. Hij werkt met veel enthousiasme mee aan het leerpad Dementie van ZorgPad Professional, omdat hij het belangrijk vindt om te weten wat er qua onderwijsmateriaal over dementie ontwikkeld wordt. Én dat het onderwijsmateriaal aansluit bij de huidige praktijk. Bij dit leerpad heeft hij er onder meer op gelet dat er voldoende aandacht is voor het betrekken van de familie ‘Ook voor de familie heeft de diagnose dementie een enorme impact’ legt hij uit. ‘De eigen rol en de positie ten opzichte van elkaar verandert heel erg door dit ziektebeeld. Daar is regelmatig onvoldoende aandacht voor.’
Een ander aandachtspunt is de ontmedicalisering van de ziekte. Herbert: ‘Vroeger werd het accent vooral gelegd op diagnostiek en behandeling. Nu geven we meer aandacht aan waardevolle activiteiten en hoe je, ondanks deze ziekte, toch een zinvol leven kunt leiden.’

“Ook voor familie heeft dementie een enorme impact. ZorgPad Pro vervangt met haar leerpaden de traditionele cursussen van CampusMed en CampusCare Wat is precies het verschil?”

Op maat leren

Herbert is erg enthousiast over ZorgPad Professional. ‘Dat je niet al het materiaal hoeft door te nemen, maar op maat kennis kunt nemen van wat voor jou op dat moment zinvol is, vind ik heel goed. Ook de combinatie van praktische voorbeelden en gericht filmmateriaal, is aansprekend. Dat is de manier waarop men nu graag wil leren.’

Herbert Habets auteur ZorgPad Professional

Herbert Habets

Reviewer leerpaden Dementie Zorgpad Professional