Een eigen academie, met eigen leerpaden en een eigen leeromgeving. Na jarenlang gekoppeld te zijn geweest aan het leerlandschap van het Tergooi Ziekenhuizen, was het eind vorig jaar voor Merem Medische Revalidatie tijd om op eigen benen te staan. HR Adviseur Ingrid Brokke begeleidde de ‘overstap’ naar ZorgPad Professional, wat in feite niet echt een eerste kennismaking was. “ZorgPad Professional sloot al aan op onze leerwensen en bleef dat ook ná de ontkoppeling van Tergooi doen.”

“Als je vooruitgang wil boeken en stappen wil maken, moet je optimaal kunnen leren en alle ruimte krijgen om je te ontwikkelen. Dat is de vuistregel bij Merem. Die vooruitgang willen we in eerste instantie voor onze patiënten maar daarnaast zeker ook voor de medewerkers zelf. Als zij betere zorg kunnen bieden, met de juiste kennis en vaardigheden op zak, gaan ze zelfverzekerder en met meer plezier aan de slag.” Ingrid Brokke is als HR Adviseur bij Merem Medische Revalidatie elke dag opnieuw bezig met het in de praktijk brengen van deze visie op leren. Op dit moment biedt Merem 75 e-learnings van Noordhoff aan haar medewerkers, om ze bevoegd en bekwaam te houden en te voldoen aan de wet BIG. Aftoetsen gebeurt door intern opgeleide praktijktoetsers in het Skills Lab.

Van comments naar updates

Ingrid was nauw betrokken bij de implementatie van ZorgPad Professional in de Merem Academie, nu bijna een jaar geleden. Ze hevelde de content over, maakte de nodige koppelingen en fungeerde als schakel tussen Noordhoff en de werkvloer. “We wilden toe naar een organisatie waar scholing volledig intern geregeld is. Onder de vlag van Tergooi werkten we al heel prettig met de e-learnings van ZorgPad Professional. Gebruikers kunnen comments plaatsen in de e-learnings en negen van de tien keer wordt dit commentaar door Noordhoff gebruikt voor updates. Er wordt dus écht naar onze medewerkers geluisterd. Kortom: het was een logische keuze om ZorgPad Professional trouw te blijven.”

“Sinds maart zijn er bijna 400 certificaten behaald door onze 50 verpleegkundigen.”

Norm omhoog

Dat vond ook Elsbeth de Rooy, Zorgcoördinator op de Longafdeling van Merem en betrokken bij de opleidingen. “Zorgpad Professional biedt heel begrijpelijke content in duidelijke taal. De filmpjes zijn herkenbaar voor onze mensen en de toetsvragen sluiten goed aan bij de stof. Je slaat heel makkelijk delen over als je al voldoende kennis hebt en alleen de toets genoeg is. Met de loskoppeling van Tergooi is ook een aantal zaken veranderd. Zo kreeg je voorheen bij een herkansing dezelfde vragen opnieuw en zijn dat nu nieuwe vragen. Daarnaast hebben we het niveau wat verhoogd: de norm om een e-learning te halen is nu 80%.”

“ZorgPad Professional biedt heel begrijpelijke content in duidelijke taal. De filmpjes zijn herkenbaar voor onze mensen en de toetsvragen sluiten goed aan bij de stof.”

Rijk gevulde catalogus

Ingrid en Elsbeth kijken tevreden terug op de implementatie van ZorgPad Professional. Ingrid: “Met Saskia als contactpersoon vanuit Noordhoff kon ons eigenlijk niks gebeuren. Ze dacht goed mee en wist dankzij haar ruime ervaring precies waar de valkuilen en kansen zaten. Als er even onduidelijkheid was over een koppeling die niet werkte, had ze het letterlijk binnen tien minuten opgelost. Ik heb ontzettend genoten van het zien van die steeds rijker gevulde catalogus. Nu het eenmaal staat en werkt, wordt het succes pas echt goed zichtbaar. Onze medewerkers weten het feilloos te vinden. Sinds maart zijn er al bijna vierhonderd certificaten behaald. Waanzinnig als je bedenkt dat we zo’n vijftig verpleegkundigen hebben.”

Betere zorg

Elsbeth: “Ik hoor veel positieve geluiden. Medewerkers merken wel het verschil in beoordelingsniveau. Mijn antwoord als iemand daarover moppert is steevast: het is beter voor je kwaliteit en dus voor onze zorg! Voor de Zorgcoördinatoren werkt het ook super. Aan de achterkant van ZorgPad Professional kunnen we precies zien welke vragen vaak fout beantwoord worden. Zo kunnen we kijken of de vraag wel helder is geformuleerd. Ook zie ik wanneer een medewerker vastloopt en even wat extra aandacht nodig heeft.”

Ingrid Brokke

HR adviseur