Samen beslissen, ook wel shared decision making genoemd, is een hot item in de zorg. Verpleegkundige Lianne van Meijeren schreef er een leerpad over voor Noordhoff Health. ‘Ik wil de zorgverlener vooral bewust maken wat de meerwaarde ervan is voor de zorgvrager.’

Lianne schrijft meerdere zorgpaden voor ZorgPad Professional van Noordhoff Health. Ze werkt als verpleegkundige in een verpleeghuis en is daar tevens opleidingscoördinator. Ze vindt het leuk om daarnaast didactisch bezig te zijn en zich te verdiepen in een onderwerp. ‘Ik schrijf veel over onderwerpen waar ik in mijn werk mee te maken heb. Het is uitdagend om te bedenken: hoe breng ik die kennis over op andere verpleegkundigen en verzorgenden?’ Over de vorm van ZorgPad Professional is ze ook enthousiast. ‘Het is goed dat het leerpad opgedeeld is in blokken zodat je stukken kunt overslaan. Als je dingen moet doorlezen die je al weet, kan de stof saai worden. Op deze manier laat je de keuze bij de cursist.’

Anna Reynvaanprijs

Ze werd gevraagd om het leerpad Samen beslissen te schrijven, omdat ze met haar onderzoek over dit onderwerp in 2014 de Anna Reynvaan prijs heeft gewonnen. Lianne zat toen in het laatste jaar van de opleiding HBO-V. ‘Ik was niet specifiek in dat onderwerp geïnteresseerd. Maar ik vond het wel een heel mooi concept: als zorgverlener echt overleggen met de patiënt of de cliënt zodat je samen tot een beslissing komt waar de zorgvrager helemaal achterstaat. Dat betekent dat je als zorgverlener uitgebreid alle voor- en nadelen van de opties met de zorgvrager bespreekt en bekijkt wat het beste bij degene past. Dat vind ik heel goed. Het gaat tenslotte om de zorgvrager.’

“Handelen zoals de zorgvrager het wenst.”

Waardevolle gesprekken

Lianne won de prijs, omdat ze het onderwerp vanuit verschillende perspectieven benaderde, vanuit de zorgverleners, de cliënt en de mantelzorgers. Aan de hand van interviews schreef ze een verslag. Ook in haar huidige werk met mensen met vergevorderde dementie speelt samen beslissen een rol. ‘Als mensen zelf niet meer kunnen beslissen, dan is het heel goed om met de familie te spreken en te vragen: “Wat zou deze bewoner zelf gewild hebben als hij of zij geen dementie had en in deze situatie was beland?” Dat vind ik hele mooie, waardevolle gesprekken. Dan handel je ook echt zoals de zorgvrager dat graag zou willen.’

Meerwaarde

Lianne denkt dat samen beslissen nog niet altijd de gang van zaken is in de zorg. ‘Wat ik wil overbrengen met het leerpad is vooral de bewustwording van de meerwaarde voor de zorgvrager’ vertelt ze. ‘Als je als zorgverlener de cliënt of patiënt niet echt meeneemt in het proces dan is er een grotere kans dat hij of zij afhaakt tijdens de behandeling. Ook de patiënttevredenheid is dan minder groot.’

Lianne van Meijeren auteur samen beslissen ZorgPad Professional

Lianne van Meijeren

Eindredacteur van leerpaden in Zorgpad Professional