Leren is een levend geheel, het stopt eigenlijk nooit 

“We zijn een lerende organisatie, dat geldt ook voor de ontwikkeling en scholing van de medewerkers.” Marleen Zwaneveld (opleidingscoördinator) en Laurien Veldhuis (gedragswetenschapper) houden zich onder andere bezig met het in 2021 gestarte leer management systeem en het jaarlijkse aanbod van opleidingen bij zorgorganisatie Zekere Basis in Enschede. Zekere Basis helpt jongeren tussen de 16 en 27 jaar, die op de één of andere manier zijn vastgelopen in de maatschappij, op weg naar een zelfstandig bestaan. Deze jongeren beginnen op locatie de Basis (buitenaf en prikkelarm) en kunnen dan doorstromen naar woonlocaties met 24/7 begeleiding in de stad, waar ze meer eigen verantwoordelijkheid krijgen. Daarnaast is doorstroom naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding mogelijk. Het doel is dat iedereen een zinvolle dag-invulling heeft. Dus werken, school of werkzaamheden in de werkplaats van de Zekere Basis. De jongeren kunnen zich gaandeweg ontwikkelen en krijgen daarbij begeleiding op maat.   

 Blijven leren 

Laurien: “De doelgroep loopt sterk uiteen en varieert van jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen en eventueel psychiatrische problematiek tot meer dan gemiddeld begaafd in combinatie met een stoornis binnen het autistisch spectrum. Het is belangrijk dat de mensen op de werkvloer daarvan op de hoogte zijn en weten hoe ze ermee moeten omgaan, zodat ze de beste ondersteuning kunnen bieden. Het is belangrijk dat ze blijven leren en hun kennis up-to-date houden.” Laurien en Marleen kiezen samen met het management en gedragswetenschappers de leerpaden van ZorgPad Professional. Marleen zet de trainingen uit, houdt de voortgang in de gaten en houdt de opleidingsadministratie up-to-date.  

Persoonlijk afgestemd 

Zekere Basis werkt met een leer management systeem (LMS) van Noordhoff in combinatie met ZorgPad Professional: de Zekere Basis Academy. Marleen: “Het LMS dat Noordhoff samen met ons heeft ingericht, ervaren we als een grote vooruitgang. Het is persoonlijk afgestemd op onze organisatie.” Door het systeem is er veel differentiatie mogelijk in de lesstof van de verschillende medewerkers, zij kunnen ieder hun eigen leerpad volgen. Zekere Basis kan het aanbod specifiek op de persoon, de locatie of het team richten. De medewerkers worden uitgebreid over de leerpaden geïnformeerd. Marleen: “Nieuwe medewerkers krijgen een uitnodiging met instructies en we bespreken het in de teamvergaderingen. De voortgang komt terug in het jaargesprek van de medewerkers.” 

Online met klassikale mogelijkheden 

De meeste trainingen zijn e-learnings. Marleen: “Er worden ook wel klassikale sessies ingeboekt in het systeem, maar die zijn dan gekoppeld aan bijbehorend onlinemateriaal.” Laurien: “Noordhoff biedt vooral e-learnings aan, wij kunnen zelf bepalen of we daar verdieping in willen aanbrengen, bijvoorbeeld via klassikale sessies.”  

Leeraanbod voor de gehandicaptenzorg 

ZorgPad Professional biedt leerpaden aan die specifiek zijn gericht op de gehandicaptenzorg. Zekere Basis kan ook extra externe leerpaden in het systeem toevoegen, zoals ze bijvoorbeeld met online BHV trainingen en IVM medicatietrainingen via de VGN Academie doen. Het hele lesaanbod blijft dan op één plek te vinden. Marleen: “Dat is voor ons prima werkbaar en ook controleerbaar, want we kunnen precies zien welke leerpaden onze medewerkers volgen en waar ze zich in ontwikkelen. Het is heel flexibel. Er zijn gedeeltes die ze verplicht moeten volgen, maar er is ook een catalogus met trainingen die ze op eigen initiatief kunnen volgen om hun kennis op bepaalde gebieden te verdiepen. Deelname aan de leerpaden zorgt voor zelfontplooiing, verdieping in kwaliteit en up-to-date houden van kennis.”  

Planmatig studeren 

Marleen is daar erg blij mee: “Het is veel centraler en overzichtelijker dan het personeelsdossier waarin we vroeger de certificaten van de medewerkers bewaarden. Nu hebben we één systeem waarin alle informatie over de trainingen en voortgang van iedereen staat genoteerd. De trainingen hoeven ze niet meteen af te maken, daar is iedereen vrij in, maar we kunnen nu wel zien hoe ver iedereen is.” Laurien: “We werken veel planmatiger. Het ene team heeft meer behoefte aan de ene training, voor een ander team is een ander leerpad beter geschikt. Dat merken we dan gaandeweg, bijvoorbeeld doordat bepaalde lesstof bij de ene groep meer problemen oproept dan bij de andere. We kunnen hun leergang dan aanpassen.”  

Steeds breder aanbod 

Wat vinden jullie van het lesaanbod van ZorgPad Professional? Is het genoeg gericht op de gehandicaptenzorg? Laurien: “Het pakket van Zorgpad Professional vonden we aanvankelijk iets teveel op verpleegkundige handelingen gericht, terwijl wij ook heel veel jeugdzorg hebben. In overleg met Noordhoff hebben we dat kunnen aanpassen aan onze situatie en behoeftes. Hun aanbod wordt steeds breder. Daar worden we dan via mail over geïnformeerd, net als over updates van bestaande leerpaden. Het is een levend geheel, het stopt eigenlijk nooit.”  

Mooie resultaten 

Bevalt het de medewerkers? Marleen: “Ze hebben veel vrijheid, daar zijn ze blij mee. Ze kunnen aan hun leergangen werken wanneer ze willen, ze hoeven alleen maar in te loggen in het systeem. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen als het op het werk wat rustiger is.  

Ze moesten in het begin wel wennen aan de best hoge eis van 80% om voor een toets te slagen, maar beseffen ook dat het om kwaliteit van zorg gaat en dat je jezelf moet blijven ontwikkelen. Dan mag je best eisen stellen.”  

Laurien: “Het is laagdrempelig om je weg naar een training te vinden, de indeling op het scherm is heel duidelijk en er is een uitgebreide handleiding. Over veel onderwerpen zijn verdiepende lessen beschikbaar voor wie daar behoefte aan heeft voordat hij of zij de toets gaat doen. De toets kan worden gedaan als de medewerker denkt dat hij of zij voldoende kennis heeft. Als de toets is gehaald, dan komt het certificaat vanzelf in het portfolio terecht.”  

Foto Marleen Zwaneveld (links) Laurien Veldhuis (rechts)

Marleen Zwaneveld

Opleidingscoördinator

Laurien Veldhuis

Gedragswetenschapper