Simone Ketelaars is eindredacteur van leerpaden in Zorgpad Professional. Ze begeleidt auteurs bij het schrijven en bij het omzetten van cursussen in CampusCare en CampusMed naar leerpaden in ZorgPad Professional. Wat is eigenlijk het verschil tussen een cursus en een leerpad? ‘Het grootste verschil is dat je een cursus van A-Z doorloopt. In een leerpad bepaal je zelf welke onderdelen je doet en in welke volgorde. De cursist heeft de regie,’ is het antwoord van Simone. In een interview vertelt ze meer over haar werk en het verschil tussen leerpaden en cursussen.

Waarom ben je eindredacteur voor ZorgPad Professional geworden?

‘Ik werd getipt door iemand uit mijn netwerk. In de afgelopen 15 jaar heb ik gewerkt als opleidingsadviseur en coach in een verpleeghuis, als adviseur bij een ROC Zorg en Welzijn, als vrijwilliger en als consultant bij het implementeren van opleidingstrajecten in kraamorganisaties, gehandicaptenzorg en verpleeg-verzorging en thuiszorg organisaties. De combinatie van mijn werkervaring in de zorg en mijn onderwijskundige achtergrond vond Noordhoff Health mij een geknipte eindredacteur voor ZorgPad Professional.’

Hoe helpt jouw onderwijskundige achtergrond bij het ontwikkelen van leerpaden?

‘Wanneer je goed lesmateriaal wilt ontwikkelen, moet je weten hoe mensen leren. Natuurlijk is de inhoud belangrijk, daarvoor werken we samen met verpleegkundigen, maar de vorm waarin je iets aanbiedt, bepaalt in welke mate het blijft hangen. Ik heb laatst gewerkt aan een leerpad over vrijheidsbeperking. Soms zijn zorgprofessionals zich er niet bewust van dat ze een cliënt in zijn vrijheid beperken. Een schema waarin je aangeeft wat wel en geen vrijheidsbeperking is, ligt voor de hand. Maar blijft die informatie hangen? Ik betwijfel het. Wat wij gedaan hebben is de informatie in een nieuwe vorm gieten. We hebben een aantal situaties uit de praktijk gefotografeerd met de vraag: Is dit vrijheidsbeperking? Dat dwingt de cursist om over de situatie na te denken. Voor de cursist is het een eye opener als hij “nee” heeft ingevuld, maar het blijkt “ja” te zijn.’

“Het gaat om situaties die professionals in de praktijk vaak tegenkomen.”

ZorgPad Professional vervangt met haar leerpaden de traditionele cursussen van CampusMed en CampusCare Wat is precies het verschil?

‘In CampusMed en CampusCare doorlopen cursisten een cursus in een vaste volgorde. Ze klikken van scherm naar scherm oftewel van A-Z. Op het eind maken ze een toets om te kijken of ze voldoende kennis hebben opgedaan. Een leerpad is veel interactiever en bestaat uit een aantal tegels of blokken, die wij leerobjecten noemen. Elk leerobject heeft een eigen onderwerp en eigen vorm. Bijvoorbeeld een theoretisch leerobject, een filmpje, een praktijkfragment of een toets. De deelnemer kiest zelf welke leerobjecten voor hem of haar relevant zijn voordat hij of zij de toets maakt. Je wordt nu meer aan het denken gezet. Het is ook mogelijk om eerst een oefentoets te doen. Op basis van de uitslag bepaal je vervolgens welke stof je nog niet beheerst en welke leerobjecten je daarom nog wilt bekijken. In het leerpad gaat het vooral om het ‘hoe’, ‘hoe’ moet je handelen op basis van de informatie die je tot je beschikking hebt, we kiezen situaties die professionals in de praktijk vaak tegenkomen en die vaak fout gaan. We gaan uit van beroepskritieke situaties waarin het verschil gemaakt wordt tussen een competente en incompetente beroepsbeoefenaar.

Wordt er in ZorgPad Professional rekening gehouden met bijvoorbeeld de verschillen tussen ziekenhuizen en thuiszorg of verpleeghuizen?

‘Ja, zeker! Dat is ook een belangrijk verschil tussen de cursussen en de leerpaden van ZorgPad Professional. Doordat een leerpad is opgebouwd uit verschillende leerobjecten, maken we bij het ontwerp onderscheid tussen generieke kennis, die voor alle branches geldt en specifieke kennis, die bijvoorbeeld alleen in de gehandicaptenzorg van belang is.

Per branche kunnen situaties enorm verschillen. In een ziekenhuis verleen je bijvoorbeeld meestal kortdurende zorg, in een verpleeghuis langdurige zorg. In de thuiszorg heb je als verzorgende of verpleegkundige langere tijd met een cliënt te maken en zijn risico signalering en preventie van belang. Wanneer iemand gewicht verliest en minder stabiel gaat lopen, moeten de alarmbellen op valrisico al gaan rinkelen. Is het huis veilig? Heeft iemand goed schoeisel? Hoe is het met het zicht van de cliënt? Gebruikt de cliënt medicatie die het valrisico vergroot? In een ziekenhuis komt iemand die gevallen is. Dan is de vraag vooral kan iemand nog naar huis? Moeten we een diëtist inschakelen die voedingsadvies meegeeft? En hoe vindt de overdacht naar de thuiszorg plaats?

Vanwege dit soort verschillen maken we onderscheid tussen leerpaden voor de gehandicaptenzorg, de zorg in verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorg en ziekenhuizen.’

Simone Ketelaars eindredacteur ZorgPad Professional

Simone Ketelaars

Eindredacteur van leerpaden in Zorgpad Professional