Ze zijn boos en agressief. Of ze trekken zich juist terug. Wat moeten we toch met die cliënten? Suzanne Agterberg, specialist in autisme, hoort dat vaak terug van medewerkers die werken met deze doelgroep. ‘Het is mijn persoonlijke missie om professionals meer te weten te laten komen over het onderwerp autisme. En te laten zien wat je allemaal kunt bereiken als je de persoon goed ondersteunt.’

Het leerpad Autisme gaat specifiek over autisme bij mensen met een verstandelijke beperking. Bij die groep is het autisme lang een ondergeschoven kindje geweest. En nog steeds is daar vaak te weinig aandacht voor. ‘Dan wordt er gedacht: oh, dat is iemand met een verstandelijke beperking. En ach, hij heeft ook nog autisme’ licht Suzanne toe. ‘Er is gebleken dat dat niet goed werkt. Als er sprake is van die combinatie, dan is het belangrijk dat het autisme voorop komt te staan. Dat je dus eerst kijkt: wat is het autisme in deze persoon? Hoe zit het met overprikkeling en de behoefte aan voorspelbaarheid? Hoe zit het met spanningsopbouw en de behoefte aan ontspanning?’

“Het autisme zou voorop moeten staan”

Kennis over autisme vergroten

Suzanne is onder meer lid van de expertgroep autisme en verstandelijke beperking van de Nederlandse Vereniging van Autisme (NvA). Ze heeft een onderwijsachtergrond en heeft altijd al een zwak gehad voor “het speciale kind”. ‘Ik was vroeger zelf ook een kind dat niet altijd begrepen werd,’ vertelt ze. ‘Later bleek dat ik ADHD heb.’ In haar gezin heeft ze ook te maken met autisme. Ze schreef twee boeken over de aandoening. En momenteel geeft ze scholing over autisme aan zorg en onderwijs (www.spectrumvisie.nl), waarmee ze hoopt de kennis over autisme te vergroten. ‘Zelfs VG-artsen weten er niet veel van. In de opleiding is er weinig aandacht voor. Met de expertgroep proberen we daar verandering in te brengen.’

Herkennen en begrijpen

Suzanne vindt het heel leuk dat ze door Noordhoff Health werd gevraagd om mee te werken aan de inhoud van het leerpad Autisme van ZorgPad Professional.  ‘Als je autisme gaat herkennen en begrijpen, dan kun je veel gedragsproblemen voorkomen. Het gaat erom dat je achterhaalt wat de cliënt nodig heeft om zich goed te voelen. Vaak gaat het niet om grote, ingewikkelde instructies, maar om kleine dingen. Zoals bijvoorbeeld meer rustmomenten inbouwen zodat iemand zijn ervaringen kan verwerken. Ik ben heel blij dat ik mijn kennis hierover kan overdragen.’

Suzanne Agterberg auteur autisme ZorgPad Professional

Suzanne Agterberg

Inhoudsdeskundige leerpad Autisme en verstandelijke beperking