Ter ondersteuning van de scholing van verpleegkundig(en) (specialisten) op het gebied van Psychosociale zorg bij kanker hebben IKNL en V&VN Oncologie namens het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologie (LOPPSOZ*) in samenwerking met Noordhoff Health een geaccrediteerde e-learning-module ontwikkeld.

Aanvragen e-learning

Wil je het leerpad Psychosociale zorg voor patiënten met kanker direct bestellen? Vraag hier het leerpad aan
Na het verwerken van de gegevens maken wij binnen enkele werkdagen een account voor je aan in onze leeromgeving. Je ontvangt de inloggegevens per e-mail. Ben je lid van V&VN Oncologie dan ontvang je het leerpad gratis. Voor niet leden wordt een eenmalig bedrag van €30,- gefactureerd door V&VN.

Over het leerpad

Hoewel er veel aandacht is voor kwalitatief hoogwaardige oncologische zorg, maakt in de praktijk psychosociale oncologische zorg hier niet altijd onderdeel van uit. Het detecteren van psychosociale problematiek en psychologische stoornissen is op dit moment vaak (nog) geen integraal onderdeel van de oncologische zorg. Het gevolg is dat te weinig patiënten met kanker de benodigde psychosociale zorg ontvangen.

De ontwikkeling van een e-learning module is onderdeel van het project ‘Transparantie psychosociale gevolgen en zorg bij kanker’, zie ook een eerder verschenen nieuwsbericht over dit project. De e-learning is bedoeld als bij- en nascholing voor (oncologie)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die nauw betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van de patiënt met of na kanker en zijn naasten. Met deze scholing krijgen zij kennis en vaardigheden aangeboden om hun psychosociale zorgverlening verder te ontwikkelen.
De e-learning gaat in op de volgende onderwerpen:

  • vroegtijdig detecteren van de behoefte aan psychosociale zorg, zoals beschreven in de gereviseerde richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg (oncoline.nl);
  • het gesprek voeren naar aanleiding van een signaleringsinstrument;
  • basis-psychosociale zorg, inclusief advisering;
  • verwijzen naar gespecialiseerde aanvullende zorg en ondersteuning, met behulp van diverse instrumenten.

Totstandkoming

Dit nieuwe scholingsaanbod is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van Zorginstituut Nederland (Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg, Jaargang ‘Psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen’) en gelden van de Ingeborg Douwes Stichting, beschikbaar gesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO).

*De partijen uit het LOPPSOZ zijn: KWF Kankerbestrijding, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning ( IPSO), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) Oncologie, Landelijke Vereniging Medische Psychologie (PAZ/LVMP), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en Landelijke Werkgroep voor Diëtisten in de Oncologie (LWDO). De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) ondersteunt dit initiatief.