18 november 2019 46 x bekeken

Na intensief onderzoek koos ’s Heeren Loo voor de digitale leeroplossing ZorgPad Professional van Noordhoff. In september tekenden de twee organisaties een samenwerkingsovereenkomst.  ‘ZorgPad Professional is in alle opzichten een flexibele en overzichtelijke leeroplossing. We kunnen bestaande leerpaden aanpassen, zelf samenstellen en toetsinstellingen doen. En onze medewerkers kunnen zelf hun eigen leerroute bepalen door keuzes te maken uit de verschillende onderdelen (leerobjecten) van het leerpad.’

Het tekenmoment werd feestelijk gevierd met een taart met de logo’s van beide organisaties. Het was zeker tijd voor een feestje. De afgelopen maanden werkten ’s Heeren Loo en Noordhoff samen aan de implementatie van de nieuwe e-learning modules. Het resultaat mag er zijn. Vanaf  1 oktober is ZorgPad Professional operationeel en beschikbaar voor maar liefst 14.000 medewerkers van ’s Heeren Loo.

Bevoegd en bekwaam blijven

‘s Heeren Loo biedt zorg aan mensen met (verstandelijke) beperkingen. Het is de grootste gehandicaptenzorgorganisatie van het land. De meeste medewerkers behoren tot het verzorgend/verplegend personeel. ‘Het gaat vooral om verzorgers en begeleiders op niveau 3 en 4’ licht Ellen Boonen, directeur HRM toe. ‘Zij zijn degenen die zich door middel van e-learning, training en toetsing, een keer in de twee jaar moeten bijscholen om bekwaam te blijven. Voor de overige medewerkers, zoals fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers én vrijwilligers, is de e-learning ook toegankelijk. Op die manier is kennis en kunde voor iedereen beschikbaar.’

Netflixachtig

De e-learning modules die de organisatie voorheen gebruikte, voldeden in vele opzichten niet meer aan de wensen. Ze waren verouderd, voldeden niet aan de Vilansprotocollen en waren niet flexibel.

’s Heeren Loo wilde bij de keuze voor nieuwe e-learning niet over een nacht ijs gaan. De organisatie schreef een tender uit en onderzocht grondig het aanbod van diverse bedrijven. Uiteindelijk bleek het aanbod van Noordhoff in alle opzichten de meest aantrekkelijke optie. Leerspecialisten bij ’s Heeren Loo geven aan: ‘ZorgPad Professional is een heel overzichtelijk systeem van geaccrediteerde leerpaden. Je ziet duidelijk: hier staat de theorie en daar de filmpjes, de casuïstiek en de toets. Het ziet er bijna Netflixachtig uit. Belangrijk is dat de leerpaden opgebouwd zijn uit verschillende onderdelen en dat medewerkers makkelijk zelf kunnen bepalen wat ze moeten bestuderen om de toets te halen.’

Focus op toepassen

Harold Meeuwsen, consultant leeroplossingen bij Noordhoff, vertelt dat de medewerkers van Noordhoff de inhoud van de leerpaden niet zelf schrijven maar daarvoor in het hele land zoeken naar experts en inhoudsdeskundigen. ‘Bovendien focussen we niet alleen op het leren van theorie, maar ook op het kunnen toepassen door middel van filmpjes en praktische casuïstiek. Het gaat er niet alleen om dat medewerkers de stof begrijpen, maar vooral dat ze weten hoe ze moeten handelen in de praktijk.’

Eigen regie en gebruikersvriendelijk

Ellen voegt toe dat de opzet van ZorgPad Professional goed aansluit bij de visie van ’s Heerlen Loo op leren. ‘We willen dat onze medewerkers de eigen regie kunnen pakken. Iedere medewerker heeft zijn eigen leerstijl, een ander niveau van kennis en leerbehoefte. Op deze manier kunnen medewerkers zelf goed bepalen wat ze wanneer nodig hebben.’ Ook is het van belang dat modules makkelijk toegankelijk zijn. ‘Onze medewerkers zijn praktisch ingesteld’ vervolgt Ellen. ‘De meeste mensen werken in kleinschalige groepswoningen. Daar staat wel een computer, maar daarmee aan de slag gaan, heeft geen prioriteit. De cliënt gaat voor alles.’

Just in time informatie

’s Heeren Loo hoopt in dat opzicht een slag te slaan met ZorgPad Professional. ‘Het is intuïtief en gebruikersvriendelijk’ vindt Tanja van Norden, leerspecialist bij ’s Heeren Loo. ‘We hebben het al bij enkele medewerkers getest.  En ze waren enthousiast!’ Waar ze bij ’s Heeren Loo ook blij mee zijn, is de mogelijkheid om “just in time” informatie op te roepen. Tanja: ‘Als medewerkers aan het werk zijn en bij een bepaalde handeling denken: hè, hoe doe je dat ook alweer? Dan is de informatie makkelijk op te roepen door middel van bijvoorbeeld een filmpje. Hierdoor blijf je gemotiveerd en kost het je niet te veel tijd.’

Eigen leerpaden creëren

Ook qua inrichting is ZorgPad Professional flexibel. Joost Roelofs, relatiemanager bij Noordhoff, vertelt dat organisaties hun eigen wensen in leerpaden kunnen integreren.  ‘Met de arrangeerfunctie kun je de leerobjecten in het leerpad rangschikken of onderdelen eruit halen. Of nieuwe leerstof toevoegen. Op die manier kun je je eigen leerpaden creëren.’ Zo heeft ’s Heeren Loo een aantal leerpaden voor een bepaalde categorie medewerkers aangepast. Deze medewerkers mogen wel injecties geven, maar ze zelf niet klaarmaken. Door het betreffende leerpad aan te passen, kan ’s Heeren Loo scholing op maat bieden.

Zelf cesuur bepalen van de toets

Verder kun je als organisatie zelf de cesuur en andere instellingen van de toetsen bepalen. ’s Heeren Loo heeft het slagingspercentage in overleg met Noordhoff voorlopig op tachtig procent met twee herkansingen ingesteld. ‘Medewerkers moeten ook de mogelijkheid hebben om herkansingen te doen’. ‘Belangrijk is dat er in de herkansingstoetsen unieke vragen worden gesteld. En die optie blijkt Noordhoff voor in totaal drie toetsen te bieden. Dit zijn dynamische toetsen waarin rekening gehouden wordt met eerder gebruikte toetsvragen. Als blijkt dat medewerkers de vragen moeilijk vinden en het slagingspercentage laag is, kunnen we de cesuur eventueel terugschroeven.’

Veel ondersteuning

De afgelopen maanden werkten de medewerkers van ’s Heeren Loo en Noordhoff hard aan de implementatie. Een flinke uitdaging. Zeker om de duizenden medewerkers in alle uithoeken van het land te laten weten dat er een nieuw digitale leeroplossing beschikbaar is. ’s Heeren Loo kreeg hierbij ondersteuning van Noordhoff. Dit werd gedaan in een groot implementatietraject met verschillende (sub)werkgroepen. Hier kwamen zaken als toetsbeleid, didactiek en het kunnen werken met de verschillende beheeromgevingen aan bod. Ook bij het maken van het communicatieplan werd hulp en expertise geboden. Noordhoff begeleidde hiervoor al eerder meer dan tweehonderd zorgorganisaties bij implementatietrajecten. ’s Heeren Loo is tevreden over de expertise en ondersteuning van Noordhoff. ‘We hebben veelvuldig overlegd. Ze denken echt mee. En, geen vraag is te gek.’