Bespreken kwaliteit van leven webinar ZorgPad Professional 1 oktober 2021

Van bepalen voor, naar bespreken met. Van beslissen voor, naar beslissen met. De aandacht voor kwaliteit van leven neemt toe. De regie komt meer bij de cliënt te liggen. Dit vergt een andere aanpak van jouw medewerkers. Hoe zorg je ervoor dat jouw teams invulling geven aan het complexe thema kwaliteit van leven? Waarbij voortdurend de balans gezocht wordt tussen eigen regie van de cliënt en de opgave van de medewerker om goede zorg te leveren? En, wat betekent het voor de strategie en het beleid van jouw organisatie?

Op dinsdag 26 oktober om 15.00 uur organiseren we het webinar ‘Bespreken kwaliteit van leven’. In dit webinar daagt trainer en coach Hessiëlle Kerkhoff je uit om het thema vanuit de driehoek leerhuis-teamleider-zorgprofessional te bekijken. Wie heeft de regie? Wat is de rolverdeling? En hoe kun je de werkvloer het beste faciliteren?

Een interactief webinar waarin we veel casuïstiek gebruiken om de complexiteit te ervaren en met elkaar in gesprek te gaan.

Lees meer en meld je aan!