Wet zorg en dwang webinar ZorgPad Professional 12 oktober 2021

De Wet zorg & dwang is sinds 1 januari 2020 van toepassing en dus niet meer nieuw. Toch worstelen zorgorganisaties nog met de implementatie. Het is een complexe wet die de rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening beschermt bij de toepassing van dwang.

Op maandag 29 november om 14.30 uur organiseren we het webinar ‘Wet zorg & dwang: organisatiebeleid en implementatie’. In dit webinar kijken we op beleidsniveau naar de wet, waarin Monica de Visser (Senior Jurist Bestuursondersteuning bij ’s Heeren Loo) je meeneemt in verschillende vraagstukken:

  • Wat is de visie van jouw organisatie op het toepassen van dwang?
  • Hoe kun je zorgprofessionals op de werkvloer ondersteunen bij de uitvoering van het beleid?
  • Hoe implementeer je het zogenaamde stappenplan Wet zorg en dwang?
  • Hoe zijn de verantwoordelijkheden in de Wet zorg en dwang verdeeld?
  • Met welke knelpunten moet je in het beleidsplan rekening houden?

Lees meer en meld je aan!

Tags :